2, Feb 2023
‘บิ๊กตู่’ ย้ำทบทวนปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทางทหาร รับการปฏิรูปกองทัพ

บิ๊กตู่ ย้ำทวนปรับหลักสูตรการศึกษาการสอนทางการทหาร รับการปรับปรุงกองทัพ พร้อมเพิ่มประวัติศาสตร์ และก็ปลูกฝังความดีรวมทั้งจรรยาบรรณเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ที่ห้องที่ใช้สำหรับการประชุมแสงสว่างรังษีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม พล.อำเภออาจจะชีพ ตันตระการค้า ผู้ประกาศกระทรวงกลาโหม เผยออกมาว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาสัมมนา ที่ประชุมการเล่าเรียนวิชาการทหาร ครั้งที่ 1/66โดยห้องประชุม ได้พินิจพิเคราะห์แล้วก็ลงความเห็นอนุมัติปริญญา ระดับปริญาตรี แล้วก็ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา แก่บัณฑิตจากสถานศึกษาด้านทหาร แล้วก็แต่งเจ้าหน้าที่รัฐทหารให้ครองตำแหน่งทางด้านวิชาการ และรับรู้การจัดการตามแนวทางฏิรูปการจัดการจัดแจงแล้วก็การแก้ไของค์ประกอบ กระทรวงหลาโหม ด้านระบบหน้าที่เรียนรู้ ระยะที่ 2 ปี 66-70 ซึ่งให้ความเอาใจใส่กับประวัติศาสตร์ พร้อมกันไปกับการปลูกฝังความดีและก็จรรยาบรรณ ในแผน 4 ด้าน ทั้งยังด้านหลักสูตร ด้านการพัฒนาจัดแจงเรียนการสอน ด้านบริหารจัดแจง รวมทั้งด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่การเล่าเรียนดังนี้ พล.อำเภอประยุทธ์ ได้ย้ำให้ความใส่ใจกับการพัฒนาพนักงาน โดยให้มีการไตร่ตรองทวนหลักสูตร การศึกษาเล่าเรียนการสอน การศึกษาเล่าเรียนทุกระดับในทุกหลักสูตร ให้ใส่รับกับแผนปฏิวัติการจัดการจัดแจงแล้วก็การปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบกระทรวงกลาโหม แล้วก็ที่มีความสำคัญในการรบชาติ สิ่งแวดล้อมด้านความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็บริบทด้านสังคมตอนนี้ อย่างมีระบบ โดยยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาความสามารถดิจิทัลเสริมสมรรถภาพให้แก่กำลังพล และให้มีการประเมินตัวชี้วัดเป็นระยะ ดังนี้ให้ปรับแก้ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติแล้วก็คำบัญชาที่เกี่ยวเนื่องในครั้งเดียวกัน เพื่อรองรับกับการปรับปรุงกองทัพ ตามที่มีความสำคัญในการรบชาติ

2, Feb 2023
‘บิ๊กตู่’ ย้ำทบทวนปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทางทหาร รับการปฏิรูปกองทัพ

บิ๊กตู่ ย้ำทวนปรับหลักสูตรการเล่าเรียนการสอนทางด้านทหาร รับการปรับปรุงกองทัพ พร้อมเพิ่มประวัติศาสตร์ และก็ปลูกฝังคุณความดีรวมทั้งศีลธรรมเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ที่ห้องสำหรับประชุมแสงรังษี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม พล.อำเภอคงจะชีพ ตันตระการค้าขาย ผู้ประกาศกระทรวงกลาโหม เผยออกมาว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาสัมมนา ที่ประชุมการเรียนวิชาการทหาร ครั้งที่ 1/66โดยห้องประชุม ได้ไตร่ตรองและก็ลงความเห็นอนุมัติปริญญา ระดับปริญาตรี และก็ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา แก่ผู้เรียนจบจากสถานศึกษาทางด้านทหาร และก็ตั้งเจ้าหน้าที่รัฐทหารให้ครอบครองตำแหน่งด้านวิชาการ พร้อมกับทราบการปฏิบัติการตามแนวทางฏิรูปการจัดการจัดแจงรวมทั้งการแก้ไของค์ประกอบ กระทรวงหลาโหม ด้านระบบหน้าที่การงานเล่าเรียน ระยะที่ 2 ปี 66-70 ซึ่งให้ความเอาใจใส่กับประวัติศาสตร์ พร้อมกันไปกับการปลูกฝังความดีงามรวมทั้งจรรพล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมยาบรรณ ในแผน 4 ด้าน อีกทั้งด้านหลักสูตร ด้านการพัฒนาจัดแจงเรียนการสอน ด้านบริหารจัดแจง รวมทั้งด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่การศึกษาเล่าเรียนดังนี้ พล.อำเภอประยุทธ์ ได้ย้ำให้ความใส่ใจกับการพัฒนาพนักงาน โดยให้มีการตรึกตรองทวนหลักสูตร การเล่าเรียนการสอน การเล่าเรียนทุกระดับในทุกหลักสูตร ให้ใส่รับกับแผนปรับปรุงการจัดการจัดแจงแล้วก็การแก้ไของค์ประกอบกระทรวงกลาโหม และที่มีความสำคัญในการรบชาติ สิ่งแวดล้อมด้านความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็บริบทด้านสังคมตอนนี้ อย่างมีระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความถนัดดิจิทัลเสริมความสามารถให้แก่กำลังพล พร้อมด้วยให้มีการประเมินตัวชี้วัดเป็นระยะ ดังนี้ให้ปรับแก้ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติและก็คำบัญชาที่เกี่ยวโยงในครั้งเดียวกัน เพื่อรองรับกับการปรับปรุงกองทัพ ตามที่มีความสำคัญในการรบชาติ

2, Feb 2023
‘บิ๊กตู่’ ย้ำทบทวนปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทางทหาร รับการปฏิรูปกองทัพ

บิ๊กตู่ ย้ำทวนปรับหลักสูตรการศึกษาการสอนทางการทหาร รับการปรับปรุงกองทัพ พร้อมเพิ่มประวัติศาสตร์ รวมทั้งปลูกฝังคุณงามความดีรวมทั้งศีลธรรมเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 ก.พ. ที่ห้องที่ใช้สำหรับการประชุมแสงสว่างรังษี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม พล.อำเภออาจชีพ ตันตระการซื้อขาย ผู้ประกาศกระทรวงกลาโหม กล่าวมาว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาสัมมนา ที่ประชุมการเล่าเรียนวิชาการทหาร ครั้งที่ 1/66โดยห้องประชุม ได้ตรึกตรองและก็ลงความเห็นอนุมัติปริญญา ระดับปริญาตรี แล้วก็ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา แก่บัณฑิตจากสถานศึกษาทางด้านทหาร รวมทั้งแต่งเจ้าหน้าที่รัฐทหารให้ครอบครองตำแหน่งทางด้านวิชาการ พร้อมด้วยทราบการทำงานตามแนวทางฏิรูปการจัดการจัดแจงแล้วก็การแก้ไขส่วนประกอบ กระทรวงหลาโหม ด้านระบบการงานเรียนรู้ ระยะที่ 2 ปี 66-70 ซึ่งให้ความเอาใจใส่กับประวัติศาสตร์ พร้อมกันไปกับการปลูกฝังความดีแล้วก็จรรยาบรรณ ในแผน 4 ด้าน ทั้งยังด้านหลักสูตร ด้านการพัฒนาจัดแจงเรียนการสอน ด้านบริหารจัดแจง แล้วก็ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่การเรียนดังนี้ พล.อำเภอประยุทธ์ ได้ย้ำให้ความใส่ใจกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ โดยให้มีการใคร่ครวญทวนหลักสูตร การเล่าเรียนการสอน การเล่าเรียนทุกระดับในทุกหลักสูตร ให้ใส่รับกับแผนปฏิวัติการจัดการจัดแจงและก็การแก้ไของค์ประกอบกระทรวงกลาโหม และก็ที่มีความสำคัญในการรบชาติ สิ่งแวดล้อมด้านความมั่นคงยั่งยืนรวมทั้งบริบทด้านสังคมเดี๋ยวนี้ อย่างมีระบบ โดยยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาความสามารถดิจิทัลเสริมสมรรถนะให้แก่กำลังพล พร้อมด้วยให้มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาการประเมินตัวชี้วัดเป็นระยะ ดังนี้ให้แก้ไขข้อกำหนด กฎระเบียบแล้วก็คำบัญชาที่เกี่ยวเนื่องในครั้งเดียวกัน เพื่อรองรับกับการปรับปรุงกองทัพ ตามที่มีความสำคัญในการรบชาติ

2, Feb 2023
‘บิ๊กตู่’ ย้ำทบทวนปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทางทหาร รับการปฏิรูปกองทัพ

บิ๊กตู่ ย้ำทวนปรับหลักสูตรการศึกษาเล่าเรียนการสอนด้านทหาร รับการปรับปรุงกองทัพ พร้อมเพิ่มประวัติศาสตร์ รวมทั้งปลูกฝังความดีงามและก็ศีลธรรมเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ที่ห้องที่ใช้ในการประชุมแสงสว่างรังษี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม พล.อำเภอคงจะชีพ ตันตระการซื้อขาย ผู้ประกาศกระทรวงกลาโหม กล่าวมาว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาโหม ได้เดินทางมาสัมมนา ที่ประชุมการเรียนรู้วิชาการทหาร ครั้งที่ 1/66โดยห้องประชุม ได้ไตร่ตรองแล้วก็ลงความเห็นอนุมัติปริญญา ระดับปริญาตรี และก็ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา แก่ผู้เรียนจบจากสถานศึกษาทางการทหาร แล้วก็ตั้งเจ้าหน้าที่รัฐทหารให้ครองตำแหน่งทางด้านวิชาการ และรับรู้การดำเนินงานตามกลยุทธ์ฏิรูปการจัดการจัดแจงรวมทั้งการปรับแต่งส่วนประกอบ กระทรวงหลาโหม ด้านระบบหน้าที่เรียนรู้ ระยะที่ 2 ปี 66-70 ซึ่งให้ความเอาใจใส่กับประวัติศาสตร์ พร้อมกันไปกับการปลูกฝังคุณความดีรวมทั้งจรรยาบรรณ ในแผน 4 ด้าน อีกทั้งด้านหลักสูตร ด้านการพัฒนาจัดแจงเรียนการสอน ด้านบริหารจัดแจง และก็ด้านการพัฒนาพนักงานการเรียนดังนี้ พล.อำเภอประยุทธ์ ได้ย้ำให้ความเอาใจใส่กับการพัฒนาพนักงาน โดยให้มีการพินิจพิเคราะห์ทวนหลักสูตร การเล่าเรียนการสอน การศึกษาเล่าเรียนทุกระดับในทุกหลักสูตร ให้ใส่รับกับแผนแก้ไขการจัดการจัดแจงและก็การปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบกระทรวงกลาโหม รวมถึงที่มีความสำคัญในการรบชาติ สิ่งแวดล้อมด้านความยั่งยืนรวมทั้งบริบททางด้านสังคมตอนนี้ อย่างมีระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความถนัดดิจิทัลเสริมระดับความสามารถให้แก่กำลังพล พร้อมด้วยให้มีการประเมินตัวชี้วัดเป็นระยะ ดังนี้ให้ปรับแก้ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติแล้วก็คำบัญชาที่เกี่ยวเนื่องในครั้งเดียวกัน เพื่อรองรับกับการปรับปรุงกองทัพ ตามที่มีความสำคัญในการรบชาติ

2, Feb 2023
‘บิ๊กตู่’ ย้ำทบทวนปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทางทหาร รับการปฏิรูปกองทัพ

บิ๊กตู่ ย้ำทวนปรับหลักสูตรการเล่าเรียนการสอนด้านทหาร รับการปรับปรุงกองทัพ พร้อมเพิ่มประวัติศาสตร์ แล้วก็ปลูกฝังคุณความดีแล้วก็ศีลธรรมเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 ก.พ. ที่ห้องที่ใช้ในการประชุมแสงรังษี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม พล.อำเภออาจจะชีพ ตันตระการขาย ผู้ประกาศกระทรวงกลาโหม เผยออกมาว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาสัมมนา ที่ประชุมการเรียนวิชาการทหาร ครั้งที่ 1/66โดยห้องประชุม ได้พินิจและก็ลงความเห็นอนุมัติปริญญา ระดับปริญาตรี และก็ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา แก่ผู้เรียนจบจากสถานศึกษาทางด้านทหาร และก็แต่งเจ้าหน้าที่รัฐทหารให้ครอบครองตำแหน่งทางด้านวิชาการ และทราบการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ฏิรูปการจัดการจัดแจงแล้วก็การปรับแก้ส่วนประกอบ กระทรวงหลาโหม ด้านระบบหน้าที่เรียนรู้ ระยะที่ 2 ปี 66-70 ซึ่งให้ความใส่ใจกับประวัติศาสตร์ พร้อมกันไปกับการปลูกฝังคุณความดีรวมทั้งจรรยาบรรณ ในแผน 4 ด้าน ทั้งยังด้านหลักสูตร ด้านการพัฒนาจัดแจงเรียนการสอน ด้านบริหารจัดแจง รวมทั้งด้านการพัฒนาพนักงานการศึกษาเล่าเรียนดังนี้ พล.อำเภอประยุทธ์ ได้ย้ำให้ความเอาใจใส่กับการพัฒนาพนักงาน โดยให้มีการไตร่ตรองทวนหลักสูตร การศึกษาการสอน การเรียนทุกระดับในทุกหลักสูตร ให้พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมใส่รับกับแผนแก้ไขการจัดการจัดแจงและก็การแก้ไของค์ประกอบกระทรวงกลาโหม และที่มีความสำคัญในการรบชาติ สิ่งแวดล้อมด้านความมั่นคงยั่งยืนรวมทั้งบริบททางด้านสังคมเดี๋ยวนี้ อย่างมีระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความถนัดดิจิทัลเสริมสมรรถนะให้แก่กำลังพล พร้อมกับให้มีการประเมินตัวชี้วัดเป็นระยะ ดังนี้ให้ปรับแก้ข้อปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติแล้วก็คำบัญชาที่เกี่ยวพันในครั้งเดียวกัน เพื่อรองรับกับการปรับปรุงกองทัพ ตามที่มีความสำคัญในการรบชาติ

2, Feb 2023
‘บิ๊กตู่’ ย้ำทบทวนปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทางทหาร รับการปฏิรูปกองทัพ

บิ๊กตู่ ย้ำทวนปรับหลักสูตรการเล่าเรียนการสอนทางการทหาร รับการปรับปรุงกองทัพ พร้อมเพิ่มประวัติศาสตร์ รวมทั้งปลูกฝังความดีงามและก็ศีลธรรมเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ที่ห้องสำหรับประชุมแสงสว่างรังษี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม พล.อำเภอคงจะชีพ ตันตระการซื้อขาย พิธีกรกระทรวงกลาโหม กล่าวมาว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาสัมมนา ที่ประชุมการเล่าเรียนวิชาการทหาร ครั้งที่ 1/66โดยห้องประชุม ได้พิเคราะห์และก็ลงความเห็นอนุมัติปริญญา ระดับปริญาตรี รวมทั้งปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา แก่ผู้เรียนจบจากสถานศึกษาทางด้านทหาร แล้วก็ตั้งเจ้าหน้าที่รัฐทหารให้ครอบครองตำแหน่งทางด้านวิชาการ พร้อมกับรับรู้การดำเนินงานตามแนวทางฏิรูปการจัดการจัดแจงแล้วก็การแก้ไขส่วนประกอบ กรพล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมะทรวงหลาโหม ด้านระบบหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน ระยะที่ 2 ปี 66-70 ซึ่งให้ความใส่ใจกับประวัติศาสตร์ พร้อมกันไปกับการปลูกฝังคุณความดีและก็จรรยาบรรณ ในแผน 4 ด้าน อีกทั้งด้านหลักสูตร ด้านการพัฒนาจัดแจงเรียนการสอน ด้านบริหารจัดแจง แล้วก็ด้านการพัฒนาพนักงานการศึกษาเล่าเรียนดังนี้ พล.อำเภอประยุทธ์ ได้ย้ำให้ความเอาใจใส่กับการพัฒนาพนักงาน โดยให้มีการตรึกตรองทวนหลักสูตร การศึกษาเล่าเรียนการสอน การเรียนทุกระดับในทุกหลักสูตร ให้ใส่รับกับแผนปรับปรุงการจัดการจัดแจงแล้วก็การปรับแต่งองค์ประกอบกระทรวงกลาโหม และที่มีความสำคัญในการรบชาติ สิ่งแวดล้อมด้านความมั่นคงและยั่งยืนรวมทั้งบริบทด้านสังคมตอนนี้ อย่างมีระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความถนัดดิจิทัลเสริมระดับความสามารถให้แก่กำลังพล และให้มีการประเมินตัวชี้วัดเป็นระยะ ดังนี้ให้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ กฎระเบียบรวมทั้งคำบัญชาที่เกี่ยวพันในครั้งเดียวกัน เพื่อรองรับกับการปรับปรุงกองทัพ ตามที่มีความสำคัญในการรบชาติ

2, Feb 2023
‘บิ๊กตู่’ ย้ำทบทวนปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทางทหาร รับการปฏิรูปกองทัพ

บิ๊กตู่ ย้ำทวนปรับหลักสูตรการเล่าเรียนการสอนด้านทหาร รับการปรับปรุงกองทัพ พร้อมเพิ่มประวัติศาสตร์ แล้วก็ปลูกฝังศีลธรรมรวมทั้งศีลธรรมเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 ก.พ. ที่ห้องที่ใช้ในการประชุมแสงสว่างรังษี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม พล.อำเภออาจชีพ ตันตระการค้า ผู้ประกาศกระทรวงกลาโหม กล่าวมาว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาสัมมนา ที่ประชุมการเรียนรู้วิชาการทหาร ครั้งที่ 1/66โดยห้องประชุม ได้ใคร่ครวญและก็ลงความเห็นอนุมัติปริญญา ระดับปริญาตรี แล้วก็ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา แก่ผู้เรียนจบจากสถานศึกษาทางการทหาร และก็ตั้งเจ้าหน้าที่รัฐทหารให้ครอบครองตำแหน่งด้านวิชาการ และทราบการปฏิบัติการตามกลยุทธ์ฏิรูปการจัดการจัดแจงแล้วก็การปรับแก้ส่วนประกอบ กระทรวงหลาโหม ด้านระบบหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน ระยะที่ 2 ปี 66-70 ซึ่งให้ความใส่ใจกับประวัติศาสตร์ พร้อมกันไปกับการปลูกฝังความดีแล้วก็ศีลธรรม ในแผน 4 ด้าน ทั้งยังด้านหลักสูตร ด้านการพัฒนาจัดแจงเรียนการสอน ด้านบริหารจัดแจง รวมทั้งด้านการพัฒนาพนักงานการศึกษาเล่าเรียนดังนี้ พล.อำเภอประยุทธ์ ได้ย้ำให้ความใส่ใจกับการพัฒนาพนักงาน โดยให้มีการพินิจพิเคราะห์ทวนหลักสูตร การเล่าเรียนการสอน การเรียนทุกระดับในทุกหลักสูตร ให้ใส่รับกับแผนเปลี่ยนแปลงการจัดการจัดแจงแล้วก็การปรับแต่งส่วนประกอบกระทรวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชางกลาโหม แล้วก็ที่มีความสำคัญในการรบชาติ สิ่งแวดล้อมด้านความยั่งยืนและมั่นคงแล้วก็บริบทด้านสังคมเดี๋ยวนี้ อย่างมีระบบ โดยยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาความชำนาญดิจิทัลเสริมสมรรถภาพให้แก่กำลังพล และให้มีการประเมินตัวชี้วัดเป็นระยะ ดังนี้ให้แก้ไขข้อบัญญัติ กฎระเบียบและก็คำบัญชาที่เกี่ยวโยงในครั้งเดียวกัน เพื่อรองรับกับการปรับปรุงกองทัพ ตามที่มีความสำคัญในการรบชาติ

2, Feb 2023
‘บิ๊กตู่’ ย้ำทบทวนปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทางทหาร รับการปฏิรูปกองทัพ

บิ๊กตู่ ย้ำทวนปรับหลักสูตรการเล่าเรียนการสอนทางด้านทหาร รับการปรับปรุงกองทัพ พร้อมเพิ่มประวัติศาสตร์ รวมทั้งปลูกฝังศีลธรรมและก็ศีลธรรมเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 ก.พ. ที่ห้องที่ใช้ในการประชุมแสงสว่างรังษี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม พล.อำเภออาจชีพ ตันตระการซื้อขาย ผู้ประกาศกระทรวงกลาโหม กล่าวมาว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาสัมมนา ที่ประชุมการเรียนรู้วิชาการทหาร ครั้งที่ 1/66โดยห้องประชุม ได้พินิจและก็ลงความเห็นอนุมัติปริญญา ระดับปริญาตรี และก็ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา แก่ผู้เรียนจบจากสถานศึกษาทางด้านทหาร รวมทั้งแต่งเจ้าหน้าที่รัฐทหารให้ครอบครองตำแหน่งทางด้านวิชาการ และทราบการดำเนินงานตามกลยุทธ์ฏิรูปการจัดการจัดแจงและก็การปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบ กระทรวงหลาโหม ด้านระบบหน้าที่การงานเล่าเรียน ระยะที่ 2 ปี 66-70 ซึ่งให้ความเอาใจใส่กับประวัติศาสตร์ พร้อมกันไปกับการปลูกฝังคุณงามความดีแล้วก็ศีลธรรม ในแผน 4 ด้าน ทั้งยังด้านหลักสูตร ด้านการพัฒนาจัดแจงเรียนการสอน ด้านบริหารจัดแจง แล้วก็ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่การเรียนรู้ดังนี้ พล.อำเภอประยุทธ์ ได้ย้ำให้ความใส่ใจกับการพัฒนาพนักงาน โดยให้มีการไตร่ตรองทวนหลักสูตร การเล่าเรียนการสอน การเรียนรู้ทุกระดับในทุกหลักสูตร ให้ใส่รับกับแผนเปลี่ยนแปลงการจัดการจัดแจงแล้วก็การปรับแก้องค์ประกอบกระทรวงกลาโหม และที่มีความสำคัญในการรบชาติ สิ่งแวดล้อมด้านความยั่งยืนและมั่นคงรวมทั้งบริบทด้านสังคมตอนนี้ อย่างมีระบบ โดยยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาความสามารถดิจิทัลเสริมสพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชามรรถนะให้แก่กำลังพล พร้อมกับให้มีการประเมินตัวชี้วัดเป็นระยะ ดังนี้ให้ปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์ กฎระเบียบและก็คำบัญชาที่เกี่ยวเนื่องในครั้งเดียวกัน เพื่อรองรับกับการปรับปรุงกองทัพ ตามที่มีความสำคัญในการรบชาติ

1, Feb 2023
‘บิ๊กตู่’ ย้ำทบทวนปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทางทหาร รับการปฏิรูปกองทัพ

บิ๊กตู่ ย้ำทวนปรับหลักสูตรการศึกษาการสอนด้านทหาร รับการปรับปรุงกองทัพ พร้อมเพิ่มประวัติศาสตร์ และก็ปลูกฝังความดีและก็จรรยาบรรณเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ที่ห้องที่ใช้สำหรับการประชุมแสงรังษี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม พล.อำเภอคงจะชีพ ตันตระการพาณิชย์ พิธีกรกระทรวงกลาโหม เผยออกมาว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาสัมมนา ที่ประชุมการศึกษาเล่าเรียนวิชาการทหาร ครั้งที่ 1/66โดยห้องประชุม ได้ตรึกตรองรวมทั้งลงความเห็นอนุมัติปริญญา ระดับปริญาตรี แล้วก็ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา แก่บัณฑิตจากสถานศึกษาทางด้านทหาร รวมทั้งแต่งเจ้าหน้าที่รัฐทหารให้ครอบครองตำแหน่งด้านวิชาการ พร้อมด้วยทราบการทำงานตามกลยุทธ์ฏิรูปการจัดการจัดแจงรวมทั้งการปรับแต่งองค์ประกอบ กระทรวงหลาโหม ด้านระบบหน้าที่การงานเรียนรู้ ระยะที่ 2 ปี 66-70 ซึ่งให้ความใส่ใจกับประวัติศาสตร์ พร้อมกันไปกับการปลูกฝังศีลธรรมรวมทั้งจรรยาบรรณ ในแผน 4 ด้าน ทั้งยังด้านหลักสูตร ด้านการพัฒนาจัดแจงเรียนการสอน ด้านบริหารจัดแจง และก็ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่การศึกษาเล่าเรียนดังนี้ พล.อำเภอประยุทธ์ ได้ย้ำให้ความใส่ใจกับการพัฒนาพนักงาน โดยให้มีการใคร่ครวญทวนหลักสูตร การเล่าเรียนการสอน การเล่าเรียนทุกระดับในทุกหลักสูตร ให้ใส่รับกับแผนแก้ไขการจัดการจัดแจงแล้วก็การปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบกระทรวงกลาโหม และก็ที่มีความสำคัญในการรบชาติ สิ่งแวดล้อมด้านความยั่งยืนมั่นคงแล้วก็บริบทด้านสังคมปัจจุบันนี้ อย่างมีระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความชำนาญดิจิทัลเสริมความสามารถให้แก่กำลังพล และให้มีการประเมินตัวชี้วัดเป็นระยะ ดังนี้ให้เปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติแล้วก็คำบัญชาที่เกี่ยวโยงในครั้งเดียวกัน เพื่อรองรับกับการปรับปรุงกองทัพพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามที่มีความสำคัญในการรบชาติ

1, Feb 2023
‘บิ๊กตู่’ ย้ำทบทวนปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทางทหาร รับการปฏิรูปกองทัพ

บิ๊กตู่ ย้ำทวนปรับหลักสูตรการศึกษาการสอนทางการทหาร รับการปรับปรุงกองทัพ พร้อมเพิ่มประวัติศาสตร์ แล้วก็ปลูกฝังศีลธรรมแล้วก็จรรยาบรรณเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ที่ห้องที่ใช้สำหรับการประชุมแสงสว่างรังษี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม พล.อำเภอคงจะชีพ ตันตระการขาย ผู้ประกาศกระทรวงกลาโหม กล่าวมาว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาสัมมนา ที่ประชุมการเรียนวิชาการทหาร ครั้งที่ 1/66โดยห้องประชุม ได้ใคร่ครวญรวมทั้งลงความเห็นอนุมัติปริญญา ระดับปริญาตรี และก็ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา แก่บัณฑิตจากสถานศึกษาทางการทหาร แล้วก็ตั้งเจ้าหน้าที่รัฐทหารให้ครองตำแหน่งด้านวิชาการ และรับรู้การดำเนินงานตามกลยุทธ์ฏิรูปการจัดการจัดแจงและก็การปรับแก้ส่วนประกอบ กระทรวงหลาโหม ด้านระบบหน้าที่เรียน ระยะที่ 2 ปี 66-70 ซึ่งให้ความใส่ใจกับประวัติศาสตร์ พร้อมกันไปกับการปลูกฝังความดีรวมทั้งศีลธรรม ในแผน 4 ด้าน ทั้งยังด้านหลักสูตร ด้านการพัฒนาจัดแจงเรียนการสอน ด้านบริหารจัดแจง แล้วก็ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่การเรียนรู้ดังนี้ พล.อำเภอประยุทธ์ ได้ย้ำให้ความเอาใจใส่กับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ โดยให้มีการไตร่ตรองทวนหลักสูตร การศึกษาเล่าเรียนการสอน การเรียนรพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาู้ทุกระดับในทุกหลักสูตร ให้ใส่รับกับแผนแก้ไขการจัดการจัดแจงแล้วก็การปรับแก้องค์ประกอบกระทรวงกลาโหม และที่มีความสำคัญในการรบชาติ สิ่งแวดล้อมด้านความยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งบริบทด้านสังคมตอนนี้ อย่างมีระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความถนัดดิจิทัลเสริมระดับความสามารถให้แก่กำลังพล พร้อมกับให้มีการประเมินตัวชี้วัดเป็นระยะ ดังนี้ให้ปรับแก้ข้อปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติรวมทั้งคำบัญชาที่เกี่ยวพันในครั้งเดียวกัน เพื่อรองรับกับการปรับปรุงกองทัพ ตามที่มีความสำคัญในการรบชาติ